Translate

ภาวะโลกร้อน

     ภาวะโลกร้อน คือ ภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Green house effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วย พร้อมกับการที่เราตัดและทำลาย ป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจก


    ภาวะโลกร้อนไม่เพียง ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป แต่มีที่แอบแฝงมาพร้อมปรากฏการณ์โลกร้อนขึ้นจะสร้างสภาวะที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืชที่เป็นอาหารของมนุษย์บางชนิด โรคที่ฟักตัวได้ดีในสภาพร้อนชื้นของโลกสามารถเพิ่มขึ้นมากในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งจะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไข้ส่า อหิวาตกโรค และอาหารเป็นพิษ นักวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมองค์การอนามัยโลก และ London School of Hygiene and Tropical Medicine วิทยาลัยศึกษาด้านสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อนของอัๅงกฤษ แถลงว่าในแต่ละปีประชาชนราว 160,000 คนเสียชีวิตเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ตั้งแต่โรคมาลาเรีย ไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยที่ดี และตัวเลขผู้เสียชีวิตนี้อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวในอีก 17 ปีข้างหน้า เด็กในประเทศกำลังพัฒนาจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด เช่นในประเทศแถบแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะต้องเผชิญกับการแพร่ขยายของการขาดแคลนสุขอนามัย โรคท้องร่วง และโรคมาลาเรีย ท่ามกลางอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น น้ำท่วม และภัยแล้ง    เห็นได้ว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวมาก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พวกเราต้องช่วยกันใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตระหนักถึงผลกระทบที่กำลังจะตามมา การร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ในระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 วัน หากเราร่วมมือกัน เราจะสามารถชะลอการเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ Natpier air freshener ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและโลกของเราต่อไป
อ้างอิง: https://gracz.co.th/blog/post/planet-global-warming

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2565 เวลา 06:53

    For example, if a slot recreation payout proportion is 98.20%, the casino will on average pay out £98.2 for every £100 wagered. We define the RTP for each casino we price so you can find the payout proportion on a slot machine simply. SIGN UPThe aim of the game with online slots is matching symbols on paylines, but the bonus options are the place slots get reely fun! Check out the fast recreation guidelines before your first spin and you’ll get much more 1xbet out of your play. Once you declare your bonus funds, contribute as needed to your account to enjoy your whole favorite casino video games.

    ตอบลบ

Pages